Các hình mẫu bể bơi dành cho các kiến trúc sư

Các hình mẫu phác thảo bể bơi dành cho các kiến trúc sư

thumbs_3 thumbs_4 thumbs_5

thumbs_6 thumbs_8 thumbs_9

thumbs_11 thumbs_12 thumbs_13

thumbs_15 thumbs_16  thumbs_18

thumbs_20 thumbs_21 thumbs_22

thumbs_24 thumbs_25 thumbs_26

thumbs_28 thumbs_29 thumbs_30

 

Trên đây là các hình mẫu cơ bản để bạn có thể phát triển các ý tưởng riêng cho công trình của bạn .