Nhà riêng cho Đại Sứ Quán Nhà Nước QUATAR

Nhà riêng cho Đại Sứ Quán Nhà Nước QUATAR

Được tọa lạc ở vị trí đắc địa với thế “minh đường tụ thủy” không chỉ tốt cho phong thủy, làm đẹp cảnh quan, công trình bể bơi nhà riêng  Đại Sứ Quán Nhà Nước QUATAR còn đóng lớn trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu chăm

sóc sức khỏe một cách toàn diện cho khách hàng. Nam Thành vinh dự trở thành đ

ơn vị cung ứng, lắp đặt hệ thống thiết bị bể bơi cho nhà riêng Đại Sứ Quán Nhà Nước QUATAR

Một số hình ảnh thi công bể bơi cho Đại Sứ Quán Nhà Nước QUATAR

Làm mái che cho bể bơi